Formiddagsmøte: Kari Tønnessen

  • 11:00

Hjertelig velkommen til formiddagsmøte for forsamlingen i Karmel.
Taler denne dagen er Kari Tønnesen, actaleder i Normisjon
Leder Mirjam T Augestad
Piano: Kari Orlaug Risa
Offer Normisjon
Søndagsskole.
Vi avslutter med kaffe og sosialt samvær.