Møte: Andreas Evensen

  • 11:00

Hjertelig velkommen til formiddagsmøte for forsamlingen i Karmel.
Taler denne dagen er Andreas Evensen.
Vi avslutter med kaffe og sosialt samvær.
Møte: Andreas Evensen