Møte. Øystein Rønhovde

  • 11:00

Tale av Øystein Rønhovde
Kollekt til Bedehuset Karmel