Seminar m/flere

  • 11:00

Ann Christin Strøm, Anne Grethe og Jens Sætre:

 Å bygge Guds rike på hjemmebane

Leder:Rannveig

Musikk Lovsangteamet

Offer til NLM (Norsk luthersk misjonssamband)

Søndagskole  delt i 2 aldersgrupper

Kaffi/saft med noe til inni seminaret