Søndagsmøte

  • 11:00

Taler:  Ivar Stensland

Musikk: Einar Brikeland

Søndagskole

Offer til NMS

Møtekaffe