Søndagsmøte Rune Ludvigsen

  • 11:00

Taler: Rune Ludvigsen

Leder Asbjørn Risa

Musikk: Rune Ludvigsen

Nattverd

Søndagskole

Offer til Det  Norske Misjonselskap

Kaffe m noe til