Søndagsmøte v/ Rune Ludvigsen

  • 11:00

Taler Rune Ludvigsen

Leder Mirjam T Augestad

Musikk: Lopvsangsteamet

Søndagsskole

Offer til bedehuset Karmel sitt arbeid