I Karmel er det søndagsskole stort sett hver søndag.

Søndagsskolen er et tilbud til barn under søndagsmøtene i Bedehuset når det ikke er storsamling. Det er to grupper, en for de under skolealder og en for de som går på skolen. Vi er med på møtet en stund, og så går søndagsskolen for seg selv. Her synger vi, lærer om kristen tro, leker, baker og lager film. Noen ganger reiser vi på utflukter som fjelltur, båttur og skøyter.