Fomiddagsmøte v/ John Roger Nesje

  • 11:00

Hjertelig velkommen  til formiddagsmøte for forsamlingen i Karmel.
Taler denne dagen er John Roger Nesje: Ef. kap 5 del II

Søndagskole for 2 alderstrinn fra ca 11:30

Leder: Ruth Jorunn/Jarle Glittenberg

Musikk:

Offer. bedehuset Karmel sitt arbeid

Bedehuskaffe etter møtet