Formiddagsmøte v/Rune Ludvigsen

  • 11:00

Hjertelig velkommen  til formiddagsmøte for forsamlingen i Karmel.
Taler denne dagen er Rune Ludvigsen

Søndagskole for 2 alderstrinn fra ca 11:30

Leder: Ola Kåre Risa
Musikk: Einar Birkeland

Offer: NM (Normisjon)

 

Bedehuskaffe etter møtet