Søndagsmøte Rune Ludvigsen

  • 11:00

Taler: Rune Ludvigsen

Leder Rannvei C. Møller

Musikk: Rune Ludvigsen

Søndagskole

Offer til Bedehuset Karmel

Kaffe m noe til