Møte i Sion. Tale av Andreas Emmerhoff Sæther

  • 11:00

NB! Møte i Sion. Bedehuset Karmel er stengt for oppussing.
Adresse: Skagevegen 82, 5258 Blomsterdalen

Tale av Andreas Emmerhoff Sæther
Temaet er «Kallet til misjon»