BASAR Vyborghjelpen

  • 15:00

Hjertelig velkommen til

Basar til inntekt for Vyborghjelpen

Andakt og duettsang v Gudrun Longva og Hilde M Gjengedal. Orientering om Vyboreghjelpen

Barnekoret deltar

Åreslag

Tombola

Loddsalg og trekning av hovelotteriet

Bevertning