Bibel og bønn felles med Sion Blomsterdalen

  • 19:30

Vi samles på Lemmen, deler bibelavsnitt sammen og ber sammen.

Stundom gjennomgår vi eit kappittel i en av Bibelens bøker med kommentarer.