Bibel og bønn

  • 20:00

Bibel og bønn

Uformell samling. Vi samles på «lemmen» til samtale om en eller flere bibeltekster og ber sammen.