Bibeltime v/ Jan Bygstad «Hvordan skal vi som kristne lese og forstå GT?» med anledning til samtale og spørsmål

  • 19:30

Jan Bygstad (DELK)

«Hvordan skal vi som kristne lese og forstå GT?»

Bibelgruppa «Emmausvandrerne» inviterer

Magnus Leirgulen, Asbjørn Risa m fl.