Delemøte

  • 11:00

Vi deler opplevinger og vitnesbyrd frå vår påskefeiring o.a. og synger sammen

Leder Jorunn Dørdal

Musikk: Rune Ludvigsen