Digital julegudstjeneste

  • 14:00


Taler Rannveig C. Møller

Sang Lisbeth Opdahl Sandvik
Informasjon om Okhaldhunga sykehus ved Jorunn Dørdal
Gave til Okhaldhunga sykehus kan gis på Vipps: 59602 eller konto: 3411.30.65992 Merkes Okhaldhunga

Video med sang og tale finner du på vår Facebook side