Lovsangskveld m/ Sion, Sandsli menighet, YBK og Karmel

  • 18:00

Felleskirkelig møte m/ Sion, Sandsli menighet, YBK og Karmel

Sammensatt lovsangteam. fra Karmel og Sion

Stig Magne Heitmann og Trygve Birkeland: Kristen enhet

Nattverd