Formiddagsmøte v/ Rune Ludvigsen

  • 11:00

Taler: Rune Ludvigsen: Guds rike- Guds løfter

Leder:

Musikk: Rune Ludvigsen

Offer til NMS (Det norske misjonsselskap)

Søndagskole  delt i 2 aldersgrupper

Kaffi/saft med noe til etter møtet