Formidagsmøte v/Kristoffer Karlsen

  • 11:00

Hjertelig velkommen  til formiddagsmøte for forsamlingen i Karmel.
Taler denne dagen er Kristoffer Karlsen

Søndagskole for 2 alderstrinn fra ca 11:30

Leder: Anders Haugsvær Holst
Musikk: Marta Marcol

Offerdag: bedehuset Karmel. Vi gir lodd- og årepenger ++ i stedet for basar.

Bedehuskaffe etter møtet