Formiddagsmøte, Rune Ludvigsen

  • 11:00

Hjertelig velkommen  til formiddagsmøte for forsamlingen i Karmel.
Taler denne dagen er Rune Ludvigsen
Leder: Terje Lindås
Musikk: Jens Sætre
Offer til Bedehuset Karmels arbeid.

Søndagskole

Bedehuskaffe etter møtet