STORSAMLING

  • 11:00

Hjertelig velkommen til formiddagsmøte for forsamlingen i Karmel.
Taler denne dagen er Elisabeth Ludvigsen
Leder

Karmel orchestra

Offer: Bedehuset NLM, Norsk Luthersk Misjonssamband
Vi avslutter med et lunsjmåltid