Formiddagsmøte v/ Gunnar Ferstad

  • 11:00

Hjertelig velkommen  til formiddagsmøte for forsamlingen i Karmel.
Taler denne dagen er Gunnar Ferstad

Søndagskole for 2 alderstrinn fra ca 11:30

Leder: Jon Sigve Sundnes

Musikk: ?

Offer: NMS (normisjon)