Formiddagsmøte v/ Håkon Helland Ef 2.

  • 11:00

Hjertelig velkommen  til formiddagsmøte for forsamlingen i Karmel.
Taler denne dagen er Håkon Helland: Ef. kap 2 del I
Leder:

Musikk:

Offer til  NLM (Norsk luthersk misjonssamband)

Bedehuskaffe etter møtet