Formiddagsmøte v/ Håkon Helland Ef. kap 2. II

  • 11:00

Hjertelig velkommen  til formiddagsmøte for forsamlingen i Karmel.
Taler denne dagen er Håkon Helland: Ef. kap 2 del II
Leder:

Musikk:

Offer til  BK (Bedehuset Karmels arbeid)

Bedehuskaffe etter møtet