Formiddagsmøte v/ Ivar Stensland

  • 11:00

Taler: Ivar Stensland: Å bygge menighet, del 2

Leder:

Musikk:

Offer til NLM (Norsk luthersk misjonssamband)