Formiddagsmøte v/ Odd Eivind Stensland

  • 11:00

 

Hjertelig velkommen  til formiddagsmøte for forsamlingen i Karmel.
Taler denne dagen er Odd Eivind Stensland
Søndagskole for 2 alderstrinn fra ca 11:30

Leder: May-Brit Theis Moe
Musikk: Lovsangteamet

Offer: NLM ( Norsk Luthersk Misjonssamband)

 

Bedehuskaffe etter møtet