Årsmøte for bedehuset Karmel

  • 18:00

Hjertelig velkommen til årsmøtet

  • Årsmelding frå ulike lag
  • Regnskap
  • Valg
  • Drøfteing av arbeidet.

Enkel servering.