Formiddagsmøte v/ Per Torgeir Nilsen

  • 11:00

Hjertelig velkommen  til formiddagsmøte for forsamlingen i Karmel.
Taler denne dagen er Per Torgeir Nilsen: Ef. kap 4 del II

Søndagskole med to alderstrinn fra ca 11:30

Leder: Jon Sigve Sundnes

Musikk: Lovsangteamet

Offer  NSM Norges Samemisjon

Bedehuskaffe etter møtet