Formiddagsmøte v/ Rannveig Møller

  • 11:00

Hjertelig velkommen  til formiddagsmøte for forsamlingen i Karmel.
Taler denne dagen er Rannveig Møller

Søndagskole for 2 alderstrinn fra ca 11:30

Leder: Glittenberg
Musikk: Einar Birkeland

Offer: DISM (Den indre sjømannsmisjonen)

Bedehuskaffe etter møtet