Formiddagsmøte v/ Rannveig Møller

  • 11:00

Hjertelig velkommen  til formiddagsmøte for forsamlingen i Karmel.
Taler denne dagen er Rannveig Møller

Nattverd
Søndagskole for 2 alderstrinn fra ca 11:30

Leder: May Britt Theis Moe
Musikk: Marta Marcol

Offer: NM

Bedehuskaffe etter møtet