Formiddagsmøte v/ Rannveig Møller

  • 11:00

Hjertelig velkommen  til formiddagsmøte for forsamlingen i Karmel.
Taler denne dagen er Rannveig Møller
Leder: Glittenberg

Musikk: ?

Offer til Norske misjonsselskap, NMS

Bedehuskaffe etter møtet