Formiddagsmøte v/ Stig Magne Heitmann

  • 11:00

Hjertelig velkommen  til formiddagsmøte for forsamlingen i Karmel.
Taler denne dagen er Stig Magne Heitmann
Leder: Asbjørn?

Musikk: Lovsangteamet

Offer til Normisjon, NM

Bedehuskaffe etter møtet