Formiddagsmøte v/ Ola Kåre Risa

  • 11:00

Formiddagsmøte

Ola Kåre Risa (Trygve Birkeland har forfall)

Leder: Ivar Stensland

 Lovsangteamet.

Søndagskole

 Offer til NMS, Misjonsselskapet

 Bedehuskaffe