Formiddagstreff – uformell samling

  • 12:00

Velkommen til uformell samling
Allsang
Appell v /Rannveig Møller
Smørrelunsj
Humor
Opplesing
Enkel utlodning