Åpent møte kl 10:30 på Fjell-ly; Forsamlingsweekenden

  • 10:30

Velkommen til dette formiddagsmøte, åpent for alle for alle.

Rune Ludvigsen taler (og synger)

Nattverd:

Ønsker du middag på Fjell-ly, meld deg på til Ola Kåre Risa 920 45 650.

Spør om det ev er plass på heile week-enden.