Julegudstjeneste

  • 15:00

Tale av Rannveig C. Møller

Påmelding til rannveig.moller@karmel.no

Gaven på julaften går til Life Theological Seminary i Orissa i nord-øst India, som tilbyr utdannelse for kristne pastorer og ledere. Flesteparten av disse kommer fra de kasteløse og de laveste kastene og har ikke råd til å studere. Så skolen gir bøker, losji og kost og er avhengig av gaver — også for å lønne staben. Skolen har eksistert siden 2011, og ble i år akkreditert av indiske myndigheter. 90% av tidligere studenter jobber i dag som pastorer, evangelister, i oppsøkende arbeid blant kvinner,på skoler og barnehjem.LTS utdanner personer til å gå inn i områder av India hvor hindu-fundamentalisme og kastesystemet står sterkt.

LTS presentasjon