Misjonsmøte v/Frode Brügger Sætre, NMS

  • 11:00

Møte med fokus på NMS

Saetre-Frode-Brugger2007Frode Brügger Sætre er en ung misjonær i Mali på hjemmeopphold.

Møteleder: Asbjørn

Musikk: Einar Birkeland

Besøk av 3  bibelskoleelever inklusiv Aurora Aadland Sætre. fra Bibelskolen i Grimstad. (BIG)

Offer til Det Norske Misjonsselskap

Søndagskole

Bedehuskaffe