Møte. Marianne Magnussen

  • 11:00

Marianne Magnussen kommer og gir en repetisjon av kurset «Varmere kirkekaffe», samt utfordrer oss på veien videre!

Kollekt NMS