Møte

  • 11:00

Rannveig leder oss i refleksjoner og samtaler over hva gudstjenesten skal være. Hva er viktig for deg på søndagsmøtet? Hvor lenge bør en tale vare? Og hva med musikken? Der er det vel umulig å gjøre alle fornøyd, eller? Hvor mye skal vi følge en liturgi og faste tidsrammer og hvor mye kan vi avvike fra det? Kom og la deg engasjere. Vi setter oss i smågrupper og har en dialog rundt hva en gudstjeneste i Karmel skal være.