Møte. Blir holdt digitalt

  • 11:00


Taler Trygve Birkeland
Talen finner du på vår Facebook side
Kollekt Israelsmisjonen