Møte. Lars Egil Fredriksen

  • 11:00

Tale av Lars Egil Fredriksen
Tema «Abraham-troens far»

Kollekt «Lys over land»