Nattverdmøte på Karmel

  • 11:00

Vi samles rundt nattverdbordet for å dele Herrens legeme og blod. Andakt og frie vitnesbyrd

Leder: Asbjørn Risa