RETRO-samling

  • 19:30

Retro er samling av unge i alderen ca. 18-30 år med samling en torsdag i måneden.

Starter med kaffe og tilbehør fra kl. 19.00 og program fra ca kl. 19.30