RETRO-samling

  • 19:00

Retro er samling av unge i alderen ca 18-30 år ned samling en torsdag i måneden.

Starter med kaffe og tilbehør fra kl 19.00 og program fra ca kl 19.30