Samlingsfest Midthordaland Indremisjon på Nesse bedehus

  • 18:00

Taler Edvard Foss-

Sang  Ida Økland og Minika Hauge