SANGMØTE Lisbeth O Sandvik m.fl

  • 11:00

Hjertelig velkommen  til formiddagsmøte for forsamlingen i Karmel.
Denne søndagen blir det Sangmøte ved Lisbeth O Sandvik m.fl
Leder: Jon Sigve Sundnes
Musikk: Lovsangteamet
Offer til Misjonssambandet, NLM

Bedehuskaffe etter møtet.