Seminar v/ flere

  • 11:00

Taler: flere: Guds rike på hjemmebane II

Leder:

Musikk:

Offer til bedehusarbeidet

Søndagskole delt i 2 aldersgrupper

Kaffi og saft med noe å bite i