Skjærtorsdagsgudstjeneste i YB-kirke med nattverd

  • 11:00

Felles nattverdgudstjeneste med påskevandring i YB kirke